WindowsForm

[C#] Formを最大化/最小化する

2022年9月6日

Formを最大化/最小化するサンプルです。

サンプル

例1)フォーム(form1)を最大化する


using System.Windows.Forms;

form1.WindowState = FormWindowState.Maximized;

例2)フォーム(form1)を最小化する


using System.Windows.Forms;

form1.WindowState = FormWindowState.Minimized;

例3)フォーム(form1)を通常状態にする


using System.Windows.Forms;

form1.WindowState = FormWindowState.Normal;

備考

  • VisualSudioのFormデザイナ上のプロパティからも設定できます。

関連記事

-WindowsForm
-